FacebookTwitterPinterestGoogle+Share

Brytyjski rząd będzie inwestował w rynek pracy

Brytyjski rząd będzie inwestował w rynek pracy

Brytyjska premier we wtorkowym przemówieniu podkreśliła konieczność doinwestowania dobrych miejsc pracy. Okazją do zabrania głosu w tej sprawie, było ogłoszenie raportu Matthew Taylora na temat aktualnych tendencji na rynku pracy.

Matthew Taylor w swoim raporcie zwrócił uwagę na konieczność zmiany statusu osób, które pracują w sektorze nowych usług mobilnych, takich jak Uber (przewozy osobowe) i Deliveroo (dostawa posiłków), uznając ich za „pracowników zależnych”. Apelował o przyznanie im podstawowych praw np. do urlopu i zwolnienia chorobowego. Wiele osób, które wykonują pracę w tym sektorze, jest zmuszonych do samozatrudnienia. Zwrócił uwagę na to, że wzrost produktywności jest ściśle związany z zapewnieniem pracownikom klarownej ścieżki rozwoju kariery. Brytyjska premier uznała, że rząd rozważy propozycje zawarte w raporcie, ale nie zobowiązała się do natychmiastowego wprowadzenie wymienionych w nich zaleceń.

Theresa May wykorzystała możliwość zabrania głosu na forum i przybliżyła założenia prowadzonej przez siebie polityki. Zaznaczyła, że podjęcie decyzji o Brexicie jest związane z przeświadczeniem, że Wielka Brytania zasługuje na rozwój, który jest powstrzymywany przez walkę z nierównościami i niejawnymi interesami. Stwierdziła również, że aspiracje kraju do zapewnienia swoim mieszkańcom wysokich pensji wiążę się z konieczność inwestowania w dobre miejsca pracy. Brytyjski rząd nadal zamierza walczyć z nierównościami społecznymi. Pani premier wezwała opozycję do ponadpartyjnej współpracy w związku z licznymi wyzwaniami dotyczącymi Brexitu. Zdaniem May debata i dyskusja są potrzebne i zasadne – właśnie do tych form wymiany poglądów między partiami zachęca.

Źródło: BBC.co.uk

Fot.: TheSun.co.uk

SM / TwojaAnglia.co.uk

FacebookTwitterPinterestGoogle+Share